Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandsohen stül. ^
S 737. De beginner, alsmede ieder, die breed-
voerige , gewigtige en ingewikkelde opftellen te
vervaardigen heeft, doet wel, eerst een kort
ontwerp of eene fchets te maken. Daar-
door verkrijgt hij een beter overzigt over hot
geheel, vaste fteunpunten om het gebouw op te
tretken, en gemakkelijkheid in het verbsteren van
het werk. Hg geraakt niet in het gevaar van zich
te verwarren, en in wijdloopigheid en nuttelooze
herhalingen te vervallen. Men moet niet nalaten
zich zelven te toetfen, door zjjnen Ichrifteli)-
ken arbeid dikwijls, na eenig tijdverloop, weder
na tC; zien, en van nieuws te onderzoeken, of
men niet eenige zyde van het onderwerp overzien,
• en of men alle punten wel zoo in het licht gefteld
hebbe , als noodzakelijk en nuttig is.
§ 738. Het is zeer Boodig, zijne opftellen
overluid te lezen, om zoo wel den ftijl als
de gedachten te onderzoeken. Door het gehoor
dwingen wij het verftand tol een nieuw ingefpan-
nen onderzoek en men ontdekt aldus, door luide
klanken opmerkzaam gemaakt, dikwijls gebreken,
die by bet ftille lezen ontfnapt zijn.
§ 739' C)ra zich eenen eigen' voorraad
van gedachten te bezorgen, is het zeer raad-
zaam , in een boek de gedachten op te fchrijven,
welke zich in ons bij gelegenheid onder het lezen,
fpreken, of ook dikwijls zonder eenige ons be-
wuste aanleiding, over zekere onderwerpen des
B b 4