Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nedKrl aXdschen stijl. 403
714. Men wachte zich hierbij bovenal voor
eene flaaffche navolging, welke alle eigene
vinding buiten Huit en zich voornamelijk bepaalt
tot het overnemen van zekere uitdrukkingen,
woordrchikkingen en wat iets meer is. Veeleer
trachte men op zulk eene wijze na te volgen 1 dat
men eigen oordeel en vernuft ten toon fpreide ,
en het overgenomene eene gedaante van oorfpron-
kelijkheid verkrijge.
S 715. Men trachte wijders het voorbeeld, dat
men zich ter navolging gefteld heeft, niet alleen
te evenaren, maar zelfs te overtreffen; dewijl
men, alleen volkomene gelijkheid met het voor-
beeld zoekende, altijd beneden hetzelve zal blijven,
even gelijk het afbceldfel voor het oorfpronkelijke
moet wijken.
§ 716. Men ftelle zich eindelijk datgene irit
onderfcheidene fchrijvers ter navolging
voor, waarin ieder van hen bijzojKler uitgemunt
heeft, en bepale zich bij de navolging van eenen
enkelen; dewijl niet alles, wat zelfs van de uit-
muntendfte fchrijvers voortgekomen is, even fchoon
en vlekkeloos bevonden wordt.
§ 717. Het zal naauwelijks noodig zijn hierbij
te voegen, dat de navolging zich niet enkel be-
paalt tot fchrijvers in onze moedertaal, maar dat
het vertalen en navolgen der beste voor-
beelden uit vreemde talen allezins aanbeveling
waardig is. Niet ongepast echter zal het zijn