Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
38i' ïïandleidïng tot den
§ 710. Gewent men zich eens aan de opge-
melde regels, zoo is men op den weg, om de'
groote kunst te leeren, van in het kortfte tijds-
beftek met het grootfte nut te lezen.
TWEEDE AFDEELING.
de navolging.
§ 711. Ter verkrijging van eenen goeden ftijl
hebben wg als tweede hulpmiddel opgegeven de
navolging, waardoor men verftaat het over-
nemen en zich eigenmaken van de wijze van voor-
dragt der beste fchrijvers.
§ 71a. Men hebbe hierbij naauwkeurig acht te
geven wien men navolge, en zich alleen tot
zoodanige fchrijvers te bepalen, welke volgens de
eenparige getuigenis van deskundigen der navol-
ging waardig gekeurd zijn.
§ 713. Voorts moet men weten, wat in de-
zen navolging verdient, en waarom; daar er niet
zelden in de werken der beste fchrijvers nog ge-
breken gevonden worden, welke men moet ken-
nen en vermijden. Daartoe is dus noodig eene
grondige kennis van het fchoone in het algemeen,
en van de fchoonheden in de werken der fchrijvers,
die men na wil volgen, in bet bijzonder, ten
einde niet, in plaats van derzelver fchoonheden na
te volgen, de daaraan grenzende gebreken zich
eigen te maken.