Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
370 handleiding tot de,'«
ter plaats iiigevlochtene uitroepingen en ondervra-
gingen; 6.) door het gebruik van bijvoegelijke
naamwoorden, met oordeel gekozen en ftrekkende,
om de voorwerpen te verzinnelijken en alzoo in'
een helder licht te ftellen; 7.) uit de vervvisfe-
ling van het algemeene met het bijzondere, de ge-
flachten met de foorten, enz., als bij hooft in B.
14 zijner Nederlandfche Historien, met den duit-
fchen ruiter bezette men Tienen, Aarfchot, en an-
dere plaatfen. Hier flaat ruiter voor de ganfehe
ruiterij. Zoo ook bij denzelven: de ßaatfehe
ruiter dacht de hielen te toonen % 8.) door het ge-
past gebruik der figuurlijke taal, in het bijzonder
van de metapher en de vergelijking, waarover bo-
ven (S 700) reeds gehandeld is ; 9.) eindelijk uit
ichilderachtige befchrijvingen , als ook uit fnedige
cn bondige fpreuken, waarover reeds te voren
C§ 591 en 614; gefproken is en onmiddellijk hier-
na nog iets zal aangemerkt worden.
3. Het invlechten van fierlijke ^fchrijvingen.
§ 683. Ter verfiering der rede is in het bij-
zonder dienftig de invlechting van levendige
en bevallige befchr ij vingen. Ten voor-
bedde kan dienen de befchrijving der intrede
van Nederlands koning, willem I, in den Haag,
voorkomende in van der palm's Gedenkfchrift
van Nederlands herftelling. Nooit werd vreug-
de, tot dronkenfchap opgevoerd, op zoo ver-