Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCHEN STIJL. 19
§ 41. In een geregeld befliiit kunnen flechts
drie hoofddenkbeelden, termen genoemd, be-
ftaan: een minderterm (terminus minor),
een meerderterm (terminus major) cn een
middelterm (teraiinus medius), b. v.
alle menfchen zijn fterjelijk;
Karei is een mensch:
dus is Karei flcrfelijk.
karei is hier de minderterm, omdat in het
afgeleide oordeel het fubject Karei kleiner is
dan het predicaat flerfelijk, hetwelk de mee r-
d e r t e r m genoemd wordt; dewijl dit van meer-
der dingen gezegd kan worden, en dus van
grooteren omvang is. Mensch is de middel-
term, welke dient als middel, om de overeen-
komst der andere denkbeelden te bepalen; Deze
drie denkbeelden , welke in elk welingerigt rede-
befluit of fluitrede (fyllogismus) vervat zijn,
vormen drie oordeelen of voorftellen: het meer-
dere voorftel, het mindere voorftel, en
het befluit. De beide eerfte heeten vooraf-
gaande voorftellen (pretnisfen); het laatfte
is het eigenlijke befluit (conclufie). In het
bovenfliaande voorbeeld bevat het meerdere
voorftel twee termen, mensch en flerfelijk;
het mindere voorftel bekomt eenen nieuwen
term, namelijk Karei. Met befluit bevat in. het
geheel geenen nieuwen term, het bevat niets,
dat niet in de preinisfen begrepen is, te weten:
ß a