Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEHLANÜSCHEN STIJL. 363
5. De vergrooting (liypcrbole).
5 668. De vergrooting of grootfpraak
beftaat in het vergrooten eener zaak buiten de
palen, welke de natuur aan dezelve gefteld heeft.
In de dagelijkfche zamenleving komt zelfs deze
iiguur voor, als: fneller dan de wind; witter
dan fneeuw.
'§ 669. De verbeelding en nog meer de
hartstogt heeft eene natuurlijke neiging, om de
voorwerpen in een fterk licht te plaatfen, waarom
deze figuur in hartstogtelijke plaatfen met de meefte
gepastheid kan gebruikt worden. Bij eenvoudige
befchrijvingen moet men met omzigtigheid van
deze figuur gebruik maken; dewijl men anders
ligtelijk in gezwollenheid en winderigheid vervalt,
gelijk dit gebrek plaats heeft in de volgende
befchrijving; iii vond haar uitgeftrekt op den
grond, in vollen ftorm der droefheid, evenwel
nog fchoon; uit hare oogen ßroomde een zoo
geweldige vloed van tranen, dat, al ßond de
ganfche wereld in vlam, de gramfchap des Hemels
daardoor zoude uitgedoofd, en de magtigfte brand
gebluscht worden.
6. De vergelijking fcomparatie).
§ 670. De V e r g e 1 ij k i n g is de gemeenfte
der figuren, en draagt het meeste tot verfiering
der rede bij. Zij drukt dc gelijkheid uit, welke