Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï8 .HANDLEIDING tot den^
kan omkeeren, dat is, het onderwerp met het
gezegde verwisfelen , b. v. een paard is een dier,
omgekeerd een dier is een paard. Dit za! men
niet toegeven; dewijl liet denkbeeld dier eenen
grooteren omvang heeft dan het denkbeeld paard.
Die oordeelen alleen kunnen omgekeerd worden,
in welke het gezegde zich niet verder uitftrekt dan
het onderwerp, b. v. eene lijn is eene lengtc-uit-
göbrei(Iheid; omgekeerd, lengte -uitge-
breidheid is eene lijn. De beide denkbeelden zi'n
hier van gelijken omvang , of liever hetzelfde denk-
beeld, eens ontwikkeld en eens niet ontwikkeld.
Ontkennende oordeelen kunnen altijd omge-
keerd worden, b. v. geen mensch is almagtig,
omgekeerd, geen almagtige is een mcnsch.
Tweede hoofdftuk.
De fluitrede.
I. Beflanddeelen van een beßuit.
§ 4D. .Befluiten of redeneren is het verbin-
den van twee denkbeelden, door middel van een
derde , volgens de wetten van het denken. Een
befluit is derhalve zulk een oordeel, dat men niet
door aanfchouwing van een voorwerp velt, maar
hetwelk uit andere oordeelen wordt afgeleid. Wan:
neer het denkvermogen werkzaam is om befluiten
te maken, dan noemt men deze wijziging rede.