Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
35« HANDLEIDING tot den
b) Het geflacht voor de foort cn omge-
keerd, b. V. Jtcrvclingen^ voor menfchen;
ft rij der s^ voor krijgslieden.
c^ De foort in plaats van eene enkele zaak
cn omgekeerd, als: de redenaar^ voor Cicero^
Salomoy voor een wijs koning,
d) Het enkel- in plaats van het meervoud,
b. v. de lecuwrik zingt \ de krijgsman
fireeft naar roem.
r) Een bepaald voor een onbepaald getal,
als: ik heb het hem ho nderdm alen gezegd.
Men hoorde haren hf uit duizend monden^ in
plaats van uit vele.
3. De overdragt (meraphora).
5 66 i. Over den aard dezer w 0 © r d v e r-
w i s f e l i n g is reeds te voren (§ 616) genoeg
gezegd. Zij is bijzonder dienstig om de zaken
op te helderen en levendigheid en kracht te bevor-
deren ; naardien de gelijkheid of overeenkomst,
waarin de betrekking van de twee vergelekene
denkbeelden gelegen is, door verftand en ver-
beelding moeten opgcfpoord worden, en zulk
eene opfporing van overeenkomften het grootfte
'/ermaak oplevert. Zoo is het vuur eener rede^
^of'ring eene overdragtelijke (metaphorifche)
uitdrukking; want het denkbeeld van vuur is
hier van een brandend ligchaam ondeend, dat
alles om zich heen verwarmt, cn diensvolgens