Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
354 HANDLEIDING tot dén .
gtvendt hoornen. Even zoo in bijvoegelijke naam-
woorden, als: een koude fehrik; de bleeke
dood; de heete zomer; de bange droefheid;
»ngezonde fpijzen, enz. Hiertoe belioort ook
als de ftof voor hetgene daaruit vervaardigd is
genomen wordt, als: hij is door het ft aal, het
lood der vijanden gefneuveld, voor door het
zv/aard, de kogels; — zich in zijde, kleeden,
voor in zijden kleederen.
b) Wanneer het voorgaande voor het on-
middellijk daarop volgende gefteld wordt, als:
vaarwel zeggen, affeheid nemen, voor
vertrekken; een doodelijke (lag, in plaats vau
een fchot.
c) Wanneer het bevattende voor hetgene
daarin bevat is gefteld wordt, als': geheel Ne-
derland juichte, voor al de Nederlanders ; de
ganfche ftad was in rep en roer, voor al de
inwoners. Zoo ook de kerk voor de leden derzelve.
Be Hemel, voor de godheid; het woud betuigt
den lof enz. voor ~de vogels; een glas drinken,
voor wat in het glas is.
d) Wanneer het teeken voor de beteekende
zaak gebezigd wordt, als; la uren plukken,
voor zegepralen; olijftak, voor vrede; den
fchepter zwaaijen, voor regeren.
e) Als de tijd genomen wordt voor hetgeen
daarin gebe urt, als : eene verlichte eeuw ,
voor ie verlichte menfchen in de etuw.