Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. ' 33$)
van hevige hartstogten, aangezien het Ivorte en
afgebroiccne aan dezelve eigen is.
§ 650. Gelijke verfchejdenheid moet ook in de
ganfche voordragt heerfchen, door nu eens de
gedachten vraagswijze, dan bij wijze van ont-
kenning; nu eens in het algemeen, dan weder in
bijzonderheden voor te dragen.
Tweede hoofdftuk.
Tropen en figuren, welke tot ver-
fier i n g der rede ftrekken.
% 651. Offchoon de figuurlijke taal zich
van de gewone in vele opzigten onJcrfcheidt,
zoo is het gebruik derzelve zoo algemeen en den
mensch zoo eigen, dat zelfs de laal van het dage-
lijkfche leven er niet vrij van is.
§652. Dt grond van dit ver fchij nfel
blijkt duidelijk, wanneer wij tot den oorfprong
der figuurlijke taal opklimmen. Er is geene taal
zoo rijk, dat zij voor elk bijzonder denkbeeld
ook een bi.izonder woord kan aanwijzen. Alle
menfchelijke kennis komt voort van zinnelijke
voorwerpen, en eerst met den tijd kan men door
de laatfte tot afgetrokkene denkbeelden komen.
Ter aanduiding van dezelve koos men uitdruk-
kingen van zinnelijke voorwerpen, en droeg de-
zelve , zoodra men eenige gelijkheid of overeen-
komst meende te ontdekken , op afgetrokkene
^ voorwerpen over. Zoo werden, b. v. met de