Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDfiRLANDSCHEN STIJL. 347
Hortend dak, enz. Van het gebruik dezer en
dergelijke woorden vindr men menigvuldige voor-
beelden, vooral bij onze nederlandfche dichters.
Ten voorbedde kan firekken het volgende: daar
tusfchen loeit de lucht van het gedruisch, verwekt
door den krak, den fmak en het plas fen der
omgeworpene gebouwen. •
§ 646. Ten andere heeft er overeenkomst
van klanken met den aard der zaken
plaats, wanneer de beweging, voor zoo verre
die fnel of langzaam, hevig of zacht, voortdu-
rend of afgebroken is, door middel van klanken
wordt nagebootst. Zoo zijn lange en fiepende
lettergrepen zeer gefchikt om eene langzame,
daarentegen korte en afgebrokene lettergrepen om
eene fnelle beweging uit te drukken.
5 647. Eindelijk is de treffendfte ( vereen-
komst in dezen, wanneer zekere aandoeningen
en gewaarwordingen der ziel door de keus, fchik-
king en verbinding der woorden worden opge-
wekt. Zulks gefchiedt nu door de vereeniging van
zachte cn liefelijke , of doffe en knarfende woor-
den en woordvoegingen, of door het fnelle en luch-
tige , of door het trage, fiepende en onafgebrokene
in de verbinding der woorden. Zoo zijn doffe en
fombere klanken en lange fiepende woorden zeer
gefchikt ter uitdrukking van droefheid; zachte en
vloeijende klanken ter beteekenis van genoegen;
korte, ftootende en afgebrokene woorden ter aan-
duitiing van hevige hartstojten.