Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
344 HANDLEIDING, tot den
klanken kan aangemerkt worden, dat' eene gepas-
te afwisfcling van klinkers en medeklinkers de
welluidendfte vvoorden doet ontftaan , en alzoo de
welluidendheid, alsmede de deftigheid
bevordert.
5 636. De welluidendheid vordert fomtijds de
invoeging, fomtijds de weglating van en-
kele letters, gelijk zulks bij de behandeling der
jpelkunst overvloedig is aangetoond.
§ 637. Kan men wanklinkende woorden niet
geheel vermijden, zoo moet men ten minfte den
unaangenamen indruk niet door derzelver opeen-
hooping vermeerderen, als: hij fteekt zich
sthen tc zeer in alle zaken.
§ 63S. Even zoo laakbaar is de opeenftape-
ling van vvoorden, welke eunen gelijken klank
hebben, alsmede de herhaling van dezelfde
woorden, als: lüj verklaarde ons wat dat voor
waren w ar en. Hij gaat n aar Parijs , ver-
volgens gaat hij naar Rome, en daarna gaat
hij naar Napels. — Hij blij/t bij zijne wijze van
denken. Ook zulke woorden, die met dezelfde
letters of lettergrepen beginnen of eindigen, als:
zij [chrikte geweldig en fchreeuwde fchromelijk.
Zjne onvoorzigtigheid, onoplettendheid, ontevre-
denheid, enz. Men maakt mij meerdere moeite.
Zelden ziet men eene zoo zeldzame zaak. Ook
moet het toevallige rijm, alsmede het rijmeloos
ycrsmatigc vermeden worden.