Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. ' 33$)
jammer maar, dat het .goede niet aitijd nieuw,
en het nieuwe niet altijd goed is.
§ 632. De vereeniging van verfchil-
lende figuren in eenen zin kan ook de fterkte
en verhevendheid uitnemend bevorderen, als: en
gij 0 Egmond, o Hoorn, pijlaren van den ßaat,
hoe fnoodelijk wordt uw vertrouwen met wantrouw
en uwe trouw met trouweloosheid vergolden! In
dezen volzin vindt men de afwending, onder-
vraging en tegenftelling vereenigd.
VIERDE AFDEELING.
DE S I E R. L IJ K M E I O.
§ 633. De fierlijkheid is dat vereischte
van den ftijl, waardoor men tracht welgevallen
bij den lezer of hoorder te verwekken en deszelfs
aandacht te boeijen. Hetzelve ontftaat gedeelte-
lijk uit welluidendheid, gedeeltelijk uit een
gepast gebruik van tropen en figuren,
gedeeltelijk uit natuurlijkheid en leven-
digheid.
Eerfte hoofdftuk.
We liuidendheid.
§ 634. De welluidendheid is gelegen ge-
deeltelijk in enkele lettergrepen en woorden, ge-
deeltelijk in geheele volzinnen en perioden.
S 635. Ten opzigte van de enkele letters e»
Y 4