Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
342 HANDLEIDING, tot den
vinger te verre in [toffe van ftaat ml doen [teken,
Vol[trekt niet. Ik weet dat de hemel[che wetten,
en die van de aard[che regering twee bijzondere
baken zijn ; maar men moet ze overeenbrengen, om
niet alleen den [taat des konings, maar ook zijn
geweten voor [chipbreuk te hoeden.
§ örp. De gemeenmaking (communicatio)
ftrekt ook om kracht der rede te bevorderen,
naardien zij het oordeel over de zaak aan den
hoorder overlaat, als: na zoo vele beleedigingen
verduurd, na zoo vele mishandelingen ondergaan
te hebben, laat ik ieder beoordeelen of ik mij moet
verdedigen.
§ 630. Ook van de twijfeling (dubitatioj
kan eenig nuttig gebruik gemaakt worden. wannn£r
men den fchijn aanneemt van, uit hoofde der
menigvuldige gronden voor zijne zaak, niet te
weten waar men beginnen, waar men eindigen
zal, of ook, als men in twijfel fchijnt, waar
zich heen te wenden, als : werw aarts zal ik ellen-
dige mij begeven. Naar huis? maar daar vind
ik mijne troosteloozs vrouw en kinderen. Naar
een vreemd landi maar daar wacht mij armoede
en ellende.
§ 631, De tegenfcelling (antithefis:) is de
nevens elkander plaaifmg van legenltrijdige denk-
beelden. Deze figuur bevordert behalve de duide-
Uikheid en fierrykheid ook grootelyks den nadruk,
als: d*t beek bevat veel goeds cn veel nieuws;