Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. ' 33$)
gelijking door de woorden evenals, gelijk enz. worde
aangewezen. Zoo is het eene metaphora, wan-
neer men zegt: die man is een zuil van den flaat.
§ 6i8. Onder de Ipraakfiguren doet zich inde
eerde plaats op de herhaling van woorden,
welke eenig gewigtig denkbeeld behelzen, als :
thans, thans is het tijd om moed te toonen. O
jongelingen, bedenkt, bedenkt u ml, eer gij een
beßuit neemt.
§ Ó19. Onder de figuren, door welke de kracht
der rede verder grootelijks bevorderd wordt, be-
kleedt de opklimming (i-'limax) eene voorname
plaats. Zij is die figuur, bij welke men, van het
geringere trapswijze tot het grootere voort-
gaande, de rede geduriglijk in fierkte doet toene-
men , zoo dat er eene gedurige opklimming in de
rede plaars vindt. Ten voorbedde diene het vol-
gende zeggen van Cicero: het is een misdaad een
romeinsch burger te binden; het is een gruwelfluk
hem te geefekn en bijna een vadermoord hem tc
dooden. IVat naam moet het hebben, wanneer
men hem kruiflgt.
§ 620. De levendigheid wordt niet minder be-
vorderd door eene vraagswijze voor ftel-
ling (interrogatie), gelijk blijkt uit het volgen-
de zeggen van Cicero: tot hoe lang, 0 Catilina,
zult gij ons geduld misbruiken? tot hoe lang :ml
uwe waan ons befpottcn?
$ 621. De uitroep (exclamatio) is bijzon-
y i