Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
338 HANDLEIDING tot dÉn .
Derde hoof dft uk.
Figuurlijke taal tot bevordering
van den nadruk dienftig.
S 6i6. Een gewigtig hulpmiddel tot bevorde-
ring van den nadruk der rede verfchaft het ge-
bruik van treffende wendingen der voor-
dragt, onder den naam van figuurlijke taal
bekend. Schoon deze taal voornamelijk tot op-
fiering der rede dient, zoo kan zij ook veel tot
verlevendiging en kracht der rede bijdragen. Men
onderfcheidt in de figuurlijke taal woordver-
wisfelingen (tropen) en wo o r dg e f t al t en
(figuren). Tropen zijn die woorden, welke van
hunne eigenlijke beteekenis, tot aanduiding van
andere zaken, uit hoofde van zekere overeen-
komst zijn overgebragt, als : jeugd voor jonge
menfchen; grijsheid voor ouderdom enz. De
figuren zijn dergelijke wendingen , maar tot geheele
uitdrukkingen betrekking hebbende.
§ 617. Onder de tropen is de overdragt
(metapher) diegene, welke veel tot bevordering
van den nadruk bijdraagt, door de voortreffelijk-
heid of affchuwelijkheid van iets nadrukkelijk
voor te ftellen. Zij is eene vergelijking, en van
de figuur vergelijking (comparatie) genoemd
flechts daarin onderfcheiden, dat hetgene, waarbij
men iets vergelijkt, voor het vergelekene wordt
in de plaats gefteld; tervviji in dc figuur de ver-