Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDISCHEN STIJL,
andere {ßerfdijF) heet gezegde (predicaat,
attribuut), en is datgene, wat men van het fub-
ject oordeelt. De verbinding dezer twee denk-
beelden in eene gedachte noemt men koppeling
(copula). /
§ 32. De verbinding of koppeling wordt uit-
gedrukt door het koppelvvoordje is; echter niet
altijd, daar dikwijls, door eene bijzondere wen-
ding in de taal, het koppelwoord is met het ge-
zegde door een woord uitgedrukt wordt, b. v.
het boek behaagt voor het boek is behageliik,
zoo als hierna bij de befchouwing van de taal nader
zal gezien worden. Dit verfchil in uitdrukking
wordt in geenen deele veroorzaakt door onder-
fcheidene verbinding der denkbeelden; want het
oordeel verbindt de denkbeelden behagelijk en boek
op dezelfde wyze, ais die van fterfelijk en mensch
hier boven. Het oordeel, door woorden uitge-
drukt, noemt men voor ft el,
2; Enkelvoudige, veelvoudige en zamenge-
flelde oordeelen.
§ 33, De oordeelen zijn enkelvoudig; wan-
neer derzelver onderwerp en gezegde elk flechts
een denkbeeld bevatten, b, v. de lente is aange-
naam; veelvoudig, wanneer in hét onderwerp
of gezegde of in beide, meer dan een denkbeeld
begrepen is, b. v, de zon en maan zijn
hemelligchamen; de krijgsman is b e- ■
sehaafdf kundig en dapptt^ Zamenge-