Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 329
Tweede hoofdftuk.
Andere middelen tot bevordering
van den nadruk.
§ 603. Niet alleen is de juistheid tot bevor-
dering der duidelijkheid dienftig, gelijk te voren
0 582. en verv.) gezien is, maar vooral ftrekt
die eigenfchap om de kracht der rede te vergroo-
ten. Zij dringt te dezen einde aan, op vermijding
van allen omhaal van woorden, welke, volgens
het oogmerk des fehrijvers en den aard der zaak,
aan de rede het aanzien van een nadrukkelijk en
krachtvol geheel zoude kunnen ontnemen.
S 604. De juistheid vordert dus, dat men zich
wachte van, door overdaad van woorden, de
rede zwak en krachteloos te maken. Dit heeft
plaats door opeenftapeling van nuttelooze fy-
nonyma, of wanneer men een en hetzelfde denk-
beeld meermalen zonder andere bijkomende
denkbeelden uitdrukt (tautologie), als: ik heb
gehoord en vernomen; men heeft mij gemeld en
.berigt. In ieder dezer voorbeelden is een deel-
woord overtollig. Hij heeft de algemeene
liefde en achting van alle menfchen verworven.
Hier is of algemeene of alle menfchen overtollig.
Het kan misfchien wel mogelijk wezen.
Hier is het begrip der mogelijkheid viermaal uit-
gedrukt. Zoo ook zijn klaar en duidelijk; vol-
maakt en volkomen; gansch cn geheel enz. tauto-
Iwgicn. X 5