Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
31» HANDLEIDING t»t den
S 601. Aan defterkte der rede kan ook meer-
malen de weglating des voegwoords bevorderlijk
zijn, wanneer men de fnelle opvolging van ge-
beurtenisfen , of de fchielijke opeenftapeling van
verfcheidene zaken wil aanduiden, gelijk zulks
blijkt uit dc volgende plaats van den evengemelden
veldheerlijken fchrgver: de onzen hunne werpfchich-
ten verfchoten hebbende, vallen aan met de zwaar-
den. Eensklaps verfchijnt van achteren de ruiterij,
mg andere benden komen aanrukken', de vijand
keert den rug toe; de ruiterij fluit hem in de
vlugt; er volgt een fchrikkelijk bloedbad.
§ 602.. De nederlandfche taal heeft boven
vele hedendaagfche talen, met name de fran-
" fche, vele voordeden ; onder andere door groo-
tere vrijheid in de woordfchikking, waardoor de
kracht der rede zeer dikwijls buitengemeen bevor-
derd wordt. Over de omzettingen en derzelver
ftrekking, bijzonder tot bevordering van den na-
druk, is te voren (§ 423 en volg.) reeds gehandeld,
waarom ik hier nog flechts een en ander voorbeeld
zal bijbrengen, waarin de nadruk voornamelijk van
de omzetting afhangt: mtj heeft hij verraden. —
Den booswicht, door zijn geweten gefolterd, is
geene rust, geen waar genoegen meer befchoren.—
D at een romein sch burger met den
zwaarde gedood werdt getuigt Annius,
een rtmcinsch ridder.