Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. ' 33$)
rijk denkbeeld behelzen, als: v/ie het y/eet, uit
eigene ondervinding weet, aan hoe vele rampen
de mensch is blootgefteld, die enz. — Tot u, tot
u wend ik mij , o dappere mannen, die uw bloed
dikwijls voor het vaderland vergoten hebt; tot u
wend ik mij in het ongeluk van een dapper man,
een onverwinnelijk burger. — Tegen ons wordt
de Aventinus ingenometi; tegen ons de heilige
berg bezet; tegen ons verzet gij a, o dappere
mannen: tegen ons voert gij de wapenen.
§ 600. Dikwijls kan de fterkte grootelijks
bevorderd worden, door het meermalen Iwrhalen
van eenig voegwoord, wanneer verfeheidene za-
ken bijeengevoegd worden, waarvan men, om
haar gewigt, begeert, dat elke derzelve de aan-
dacht boeije, als: onder de verbazende uitkomften
van den gelukkigen veldtogt der verbondene mo-
gendheden tegen Frankrijk inden jare 1813, was
er geene gewigtiger dan Nederlands her ftelling;
noch in aanleg edeler, noch in voortgang wonder-
baarder, noch rijker in gevolgen, noch fchit-
terender in afloop, noch meer bevredigend voor den
waren wijsgeer. Desgelijks in het volgende, uit
Cefars befchrijving van een gevecht met de Ner-
viërs: als de vijanden de ruiterij zonder moeite
verdreven en verftrooid hadden, ijlden zij met
ongeloofelij ke f nelheid naar de rivier, zoodat
zij zich bijna gelijktijdig, en in de bosfchen,
en bij de rivier, en in ons leger vertoonden.
X4
/