Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STJJL. 319
Derde hoofdftuk.
Verdere middelen, tot bevorde-
ring der d u i d e 1 ij k h e i d
f t r e k k c n d e.
§ 581. In het algemeen kan men , ter bevor-
dering der duidelijkheid, niet genoeg acht geven,
om de volzinnen door geene woorden uit te-
breiden, welke de gedachten'noch ophelde-
ren, noch verfterkcn, noch fierlijker
maken,
§ 58a. In het bijzonder is hiertoe dienftig de
juistheid, welke als de voornaamfte bron der
duidelijkheid moet aangemerkt worden. Zij is die
bepaaldheid van uitdrukking, waarbij men niet meer
en niet minder zegt dan tot volkomene verdaan-
baarheid noodig is. De juistheid is zoo wel tot
den vorm als tot dc ftof der uitdrukking
betrekkelijk.
§ 583. Zij vordert, met betrekking tot de dm-
delijkheid, dat men in beide gevallen, met vermij-
ding van al het overtollige, geene andere en meer-
der woorden bezige, dan die tot eene klare en
volledige voorftelling der zaken vereischt worden.
S 584. Hiertegen wordt menigmaal gezondigd^
want niet te vreden met een denkbeeld duidelgk
nit te drukken, wil fnen hetzelve veelal nog klaarder
en fchooner voorftellen, en vervalt daardoor juist
in duisterheid. Zoo heeft de volgende volziil eene