Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
3I6 'handleiding TOT bek
m de betedcenis van misdadig, en meer dergefij-
ken, te voren (§ 306) vermeld. Men doe nimmer,
ten zij het verband alle dubbelzinnigheid buiten
fluite, dergelijke woorden in onderfcheidene be-
teekenis kort op elkander volgen; dewijl men
daardoor niet zelden tot onduidelijkheid aanleiding
kan ge^^en.
§ 573. Men wordt ook dikwerf duister door
het gebruik van te ftoute en vergezochte over-
dragtelijke benamingen. Welke in geene taal kun-
nen vermeden worden, als: hoofd vooxbevelhebber,
grijsheid voor ouderdom, vuur der hartstogten
voor hevigheid der hartstogten en dergelijken.
Wanneer men zich nu van zulke overdragtelijke
uitdrukkingen bedietit, welker overeenkomst met
de betèekende zaak zeer gering en bezwaarlijk te
ontdekken is , vervalt men ligtelijk in duisterheid.
Hiertoe behoort de volgende befchrijving van den
aanbrekenden dag; de zon volgt het fpoor van de
bruid des ouden Tithons, en /leekt den hemel al
zijne mindere oogen uit; hetwelk moet beteeke-
nen, dat na het verfchijnen van den dageraad of
van Aurora, de vrouw van Tithon, de .zon al
de fterren doet verdwijnen. Hier is de overdragt
te ver gezocht.
Tweede hoofdftuk,
Dvereenftemming der woorden-
% 574. Ter bevordering der duidelijkheid zg