Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NliDlLRLANDSCHExN STIJL. 315
hij heeft de pijnbank uitgejlaan^ het laatfte op de
duurzaamheid des Ujdens, als: hij heeft de pijn-
bank doorgeflaan. Verdragen heeft bijna de be-
teekenis van dulden y uitgezonderd dat het niet
even zeer de toelating influit. Meer zulke woor-
den zijn b. V. jlerven en fneycn^ het laatfte, al-
ieen van een geweldig en onnatuurlijk einde ge-
zegd; verder duister tw donker ^ waarvan het. laat-
fte eene grootere berooving ^yan licht fchijnt aan
te duiden dan het eerfte, en honderd-jfanderen
meer (♦). Het gepaste gebruik , van dergelijkp
woorden kan zeer veel bijdragen ter bevordering
niet alleen van duidelijkheid en juistheicj.,, nvaar
ook van nadruk en fierlijkheid.
S 572. Even zeer is ten meergemelde^ einde
dienftig, om behoedzaam te zijn in het gebruik van
gelijkluidende, maar in beceekenjs ver-
fchillende woorden" (hooionyma), als: fchul-
;in den zin van verpligt^ en fehuldig-,
(*) Die meer hiervan begeert te weten ^ leze de meer-
gemelde verhandeling over de poortreff. en den rijkdom
der I^ed. Taal vau den HoogL SrEGEJ^SEEXy alwaar, be-
halve dc meeste hierboven overgenouiene, nog vele uittnun-
tende onderscheidingen van synonyma opgegeven ■wordea%.i—
De proeve van hollandsche synonyma, door Q» de FziJfBSy
AmsU i3io, is thans door de vollediger ned, synonyma
van P, Weilavd opgevolgd, cn doet ons niet langer bij
de Franschen, Engelschen en Duitschers achter staan.
Het werk van ïinuTNisG ov«r hetzelfde onderwerp kan meüc
gemtdplecgd worden.