Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
314 HANDLEIDING, tot den
name gewaarwording gemeen hebben ; terwijl zij
bovendien nog elk eene onderfcheidene bijomllan-
digheid aantoonen. Zoo beteekent droefheid,
inwendige fmartelijke aandoening van het hart;
treurigheid, droeflieid door uitwendige teekenen
kenbaar; bedruktheid, beklemde toeltand der ziel;
rouy/, meestal uiterlijk vertoon van droefheid;
fmart, ftekende cn pijnlijke droeflieid. Zoo ook
is het gelegen met de vvoorden dulden, lijden,
dragen, uit ßaan, door ßaan, verdragen, verdu-
ren, welke allen, met eenig verfchil van men-
fchelijke rampen gebezigd wurden. Zoo bete(j-
kent dulden het vrijwillig verdragen van zulke
wederwaardigheden, tegen welke eenig middel
van verweripg verleend is, als : hoon, luster,
moedwil, j'maadheid dulden, enz. Lijden is
toepasfelijk op bepaalde wederwaardigheden, we|-
ke men niet in ftaat is af te keeren, als : ko2n-
mer, fmart, pijn, gebrek lijden, enz. Het fi-
guurlijke dragen wordt alleen gebruikt, als men
iemands gedrag en gemoedsbcftaan, onder de ram-
pen, welke hem trclFen, wil voorftellen, als:
de rampen met kloekmoedigheid dragen. Ver-
duren wordtj. van meerdere cn langdurige weder-
waardigheden gebruikt, als: vele onheilen, of
rampen, veel tegenfpoed verduren. Uit flaan
en doorflaan worden van verduring en volharding
in het lijden van ligchamelijk leed gezegd j het
eerfte betrekking hebbende op de hevigheid, als: