Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. ' 33$)
liruil:, rcetis fchijnt gevvettig.1 tc ziin. — Ook zijn
er verfcheidene gelijkfchijncndi; woorden in de bei-
de talen, welke door de eigenheden van elke taal,
eene zeer verfchillende beteekenis hebben, b. v.
bemerken, hetwelk bij de Duitfchers opmerken,
eene aanmerking maken of voordragen, bij ons
echter ontdekken, ontwaar worden beteekent. Ook
tt'. j'.'i. -t
zijn die woorden af te kciiren , waarvoor wij meer
gefchikte en nadrukkelijke bewoortlin-
gcn bezitten, hoezeer anders mogelijk met de re-
gelmaat der taal overeen te brengen. Hiertoe be-
hoort onder anderen het woord inkleeden, meestal
overdragtelijk gebezigd, als zijne gedachten in
fier lij ke woorden inkleeden, waarvoor. wij even
eigenaardig de woorden bes^leeden en omkleeden in
de plaats kunnen ftellen.
$ 568. Behalve het voorgaande, is, tot bevor-
dering der duidelijkheid, omzigtigheid in acht te
nemen in het fmeden van nieuwe woor-
den. Onze taal heeft eene bijzondere gefchikt-
heid tot het zamcnftellen van nieuwe woorden uit
hare eigene bronnen, uit hoofde van de kortheid
der grondwoorden en de > vastheid der regelen
voor de zamenkoppelingen. Die zamenkoppelin»
gen nu moeten altijd volgens de vaste regelmaat
der taal gefchieden, welke^in dezen vordert, dat
het gewijzigde of ho«fdwoord achteraan cn het
wijzigende vooraan gefteld worde (zie $ 467.),
als: leerling, eergierig, leergierig, bemoeial i
V4