Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HANDLEIDING tot den
2. Het gebruik van gewestelijke woor-
den en uitdrukkingen (provincialismen),
dat is, van zulke uitdrukkingen, welke alleen in
zeker gewest of zekere (lad in Nederland gebruikt
worden, als : äo/voor tuin, ßuis voorßcenen brug-,
fchouw voor fchoorßeen; ßecht voor effen, vlak,
nog overig in de afgeleide woorden flechten,
beflechten.
3. Het gebruik van uitheemfche woorden
en woordvoegingen, uitgezonderd in de te voren
(S opgegevene gevallen,
$ 567. Te dezen opzigte verdient in het bij-
zonder gewaarfchuwd te worden, tegen het over-
nemen uit het duitsch van woorden, welke, uit
hoofde van de overeenkomst der beide zustertalen,
eenen grooten fchijn van oorfpronkelijke neder-
landfche woorden hebben, en daardoor des te ge-
vaarlijker voor de duideUikheid ziin. Zoo is vriy-
gevigheid geen nederlandsch woord, en wordt dus
ongefchiktelijk voor milddadigheid gebruikt in het
volgende : Jan François de Wachter, nabij Brus fel
in den ouderdom van 109 jaren overleden , was bij
de krooning tegenwoordig en ondervond bij deze ge-
tegenheid de vr ij g evigheid van den Monar^ch.
Hiertoe behooren ook de woorden daarftellen,
voor tot fland brengen, zich van iets bemee sto-
ren, in plaats van meester maken, welke even zeer
met de regelmaat der taal flrijdcn, hoewel het
eerfle woord daarflcllen, door het algemeen ge-
^mm