Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. ' 33$)
in cle uitdrukking. Uit de eerfte ontfpringt
redeji-eerk unstige., uit de andere fpraak-
kunstig e onduideliiklieid.
§ 564. Ter verüopping van eerstgemelde bron
vari onduideliikiieid, trachte' men eene naauwkeu-
rige kennis der -zaken , vvèke men wil voordra-
gen , te verkriigen, en eene geregelde orde in
dc opvolging zijner gedachten te doen plaats grijpen.
§ 565. Ter wering van de laatfte foort van
onduidelijkheid, is er, behalv« de hiervoren op-
gegevene taalregels, en in het bijzonder die voor
het zamenftel van volzinnen, nog een en ander
op te merken, ilet eerile, hieromtrent voor te
dragen, betreft de gepaste keus van enkele woor-
den; het andere de behoorlijke . overeenftemming
bij de verbinding der woorden; terwijl zich ein-
delijk nog eenige andere middelen ter bevordering
der duidelijkheid aanbieden.
Eerfte hoofdftuk.
Gepaste keus van woorden.
§ 566. Het volgende moet, als der duidelijk-
lieid in het bijzonder nadeelig, vermyd worden:
I. iret gebruik van verouderde woor-
den en uitdrukkingen (archaïsmen), als:
oatmoal voor etmaal; aehtertaal voor achterklapt
loog voor vlam; luiftercn voor fc hitter en ; lemmen
voor lijmend of vleijend fpreken ; lijden voor gaan,
nüg overig in verleden cn lang geleden, enz.
V 3