Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. ' 33$)
groote letter beginnen, vooral omdat een punt,
waardoor de volzinnen van elkander gelcheiden
worden, door des«ells kleinheid aan het oog
ontflippen kan.
§ 557. Na een vraag- en uitroepteeken begint,
wanneer de zin geheel gitindigd is, het volgende
woord insgelijks met eene groote letter, als: acA
Hemel! Waarom treft mij dit ongelijk ? Mijne
vijanden zullen er zich in verheugen.
9c. Kegel.
§ 558. Daar de verkortingen niets gemeen heb-
ben met het einde van den volzin, moet men ook
geene groote letter plaatfen na het punt, hetwelk
dezelve gewoonlijk volgt, als: Ree. heeft dit te-
rcgt aangemerkt. — Z,. K. H, is van zijne reis
terug gekeerd.
loe. Regel.
§ 559. Men moet met eene kleine letter eene
aangehaalde rede beginnen, wanneer dezelve
door het dubbele punt aangekondigd wordt j alsj
God zeide : daar zij licht.
iie. Regel.
§ 560. Het plaatfen van eene groote letter aan
het begin van iederen regel in dichtmaat is in
onze taal (♦) nog van algemeen gebruik, als:
(♦) Wij zeggen in onze taal j -want recl Duitschcrs licb-
Len reeds dit, alleen door langdurige gewoonte, gewet'!
tigJ gebruik verworpen.
V z
>