Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
304 HANDLEIDING TOT DÉN .
Italianen, negen P örtugezen. De Chr is-'
tenen. Heidenen, Mohammedanen. Dé
Hervormden, Kemo nftra nten, Arianen,
Socinianen, enz. De Benedictijnen,
Domirïikanen en Jezuiten.
5'. Regel.
549. De ze!fft:indige naamwoorden, uitdruk-
kende eene waardiglieid, godsdienilige ge-
zindheid, eene kunst of wetenfchap,
de 'taal eens volks, cn alle namen van denk-
beeldige wezens (uitgezonderd het in § 547
ve'rrfteTde geval) moeten met eene kleine letter be-
ginnen, als: het christendomhet heiden-
dom, het is lamismus, het prie ste rfc hap,-
het hurgemeest erf'ch ap, de fp faakkuns t,
de muzijk, de danskunst, de wijsbegeer-
te, de bouwkunst, de n at uu rku n d e, ■ de
penningkunde, de aardr ij ksbej'ch rij.
ving, het neerlandsch, f r ans ch, latijn,
rndléisch. De hoop, de toorn, enz.
§ 550. Elk bijvoegelijk naamwoord moet
niet kleine letters gefchreven worden, dewijl het
béfteriid is, om het zelfftandig te vergezellen, en
flechts in minderen rang bij hetzelve geplaatst wordt.
De bijvoegelijke naamwoorden van zelfftandige
afgeleid, die met eene groote letter gefchreven
worden, zijn hiervan niet uitgezonderd. Men
fchr^ft diTs : c hrist elijke godsdienst; gees-
■wnituTir-Sr I ü- nrnnm nffir rAirf"