Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 301
woord wordt met eene kleine letter aan het hoofd
gefchreven, als: de ar end heeft een feherp gezigt.
De hond is getrouw. Gij jonge vorst, het
bloed onzer helden, gij, die eens door htt regt van
geboorte en van verdienjlen den jclkpter van dit
rijk zult zwaaijen, gij, de hoop van den ftaat,
kies wijze mannen tot raadgevers. De oorfprong
van den Rijn. Het meer van Haarlem. Het
boseh van Soignes. De ftraat van Gibralter.
De watervallen van de Nidgara. De bank
yan Jmflerdam. De graaf yan Egmond.
§ 543. De namen der maanden, en van de
dagen der week fchijnen ook als gemeene naam-
woorden te moeten worden befchouwd, en als
zoodanig riiet kleine letters te worden gefchreven,
b. v. de maanden f ebrüa rij, niel en julij.
In august us en october 1820.- Het is don-
derdag acht dagen geleden.
3e. Regel. .
- S 544. Wanneer een gemeen zelfflandig -naam-
woord door den zamenhang, door de wijze,
waarop het gebezigd wordt , óf door zeker g e-
bruik eene bepaalde beteekonis verkriigt, welke
uit den fpraakkunfliigen volzin niet' ' kan opge-
maakt worden, zoo moet hetzelve tnet eeiie^oo-
té letter beginnen. Wanneer een Nederl^der b. v.
zegt; de koning- bemint dén vrede, zoo doet
niet het. fpraakkunUig voorftel zelf, maar alleen