Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. ' 33$)
Vit. — Videlicet, namelijk.
Vol. —Volumen, band, rol, inhoud.
Vt. — Vidit, hi) heeft het gezien.
V. T. of Vet. Test. — Vetus Testamentum, het
oude testament of verbond.
V. V. ■ Vice versa, omgekeerd, wederkeerig.
E. Gebruik van kapitale- of hoofd-
letters.
§ 536. Gelijk bet gebruik der fchei- en zintee-
kens, zoo behoort ook dat der hoofd- of ka-
pitale letters door de fpelling bepaald te
worden. Door deze letters verftaat men letters,
eenigzins grooter dan de gewone, aan het hoofd
van zulke woorden, welke men van de overige
wil onderfcheiden.
S 537. Door het gebruik der hoofdletters te
zeer te vermenigvuldigen maakt men het
doel van derzelver inftelling nutteloos; want het
is blijkbaar, dat zij tot geene of weinige onder-
fcheiding dienen , wanneer zij ieder oogenblik voor-
komen. — Zij maken ook geene fierlijke vertoo-
ning, maar veroorzaken veeleer eene onregelma-
tigheid,- om welke beide redenen men derzelver
gebruik zoo veel mogelijk moet beperken, en zich
alleen van deze letters bedienen, wanneer zij van
eene blijkbare nuttigheid zijn.
§ 538. Men bedient zich in het algemeen van
dezelve gcpastelijk, om aan tc duiden de eigen-