Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
298 HANDLEIDING tot den
Sig. - Signatum, {was) geteekend.
S. J. — Societas Jefu, de maaifchappij yan Jezus
{de Jezuiten).
S. 1. — Suo loco, te zijner plaats.
S. 1. e a. — Sine loco et anno, zonder plaats of
jaartal {yan boeken of gefchriften).
S. M. — Sa Majeftd, zijne Majesteit.
Sp. S. — Spiritus Sanctus, de heilige geest.
Sq. zie Seq. — Sqq. — Sequentes, de yolgenden.
S. r. of salva rat. — -salva ratificatione, behoudens
de bekrachtiging.
S. T. D. — Sanctae Theologise Doctor, Doctor
in de heilige godgeleerdheid.
St. n. — Styli novi, yan den nieuwen jlijl\ ——
St. v. — ftyli veteris, yan den ouden jlijl.
T. Tutti, geheel.
Tit. — Titulis, titel, tijtel.
Tom. — Tomus, band, deel.
Uit. — ultimo , den laatjlen {der maand.)
U. s. — ut supra, als boven.
V. — Verte o/volii, wend om.
Vi. c. — Verbi causa, bij voorbeeld.
V. D. — Volenti Deo, wanneer God wil, met Gods
welbehagen.
V. D. M. — Verbi divini minister, dienaar van
het goddelijk woord.
Vert. — Verte, keer om.
V. gr. — Verbi gratia, bij voorbeeld.
Vid. vide «/videatur, zie of men zie.