Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. ' 33$)
R. — Recipe, ntem.
Ree. — Recenfent, beoordeclaar.
R. D. — Reverendns Dominus, eerwnardig hcer.
Resp, — Respondc, antwoord. . .
R. T. — Romanum Imperium, het romeinfche rijk,
R. I. P. — Requiescat in pace, hij ruste in vrede.
R. M. — Regia Majeftas, koninklijke Majefleit.-
R. M. C. — Reverendi Ministerii Candidatus,
kandidaat van het eerwaardig leeraarsambt.
R. P. — Reverendus Pater, eerwaardige vader.,
Rp. 0/Resp.—Res publica, het algemeen welzijn,
gemeenebest, de algemeene belangen, flaat.,
S. — Solo, alleen.
S. en St. — Sanctus, {verbasterd ^xvx), de heilige.
S. A. E. — Son Altesfe Eminentisfime, zijne of
hare doorluchtige hoogheid.
S. A. R. — Son Altesfe royale, zijne of hare
koJiinklijke hoogheid.
S. a. s. -— o/fa. frum. — Simima fummarimi, het
gezamenlijk bedrag, alles bij elkander.
Salv. tit. — Salvo titulo, onverminderd den titel.
Sc. of Seil. ^ Scilicet, namelijk. •
Sculps. — Sculpfit, hij heef t het gegraveerd. ■' "/
S. D. G. — Soli Deo Gloria, aan God alleen de eer.
S. e. c. — Salvo errore calculi, onverminderd,
behoudens eenigen misflag in de berekening.
S. h. — Salvo honore, onverminderd, behoudens
de eer.
Sen. — Senior, de oudere, otidße.
Seq. — Sequens, de volgende.