Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. ' 33$)
Del. — Delirieavit,' Äzy heeft het get eekend (ep
kunstplaten).
D. G. — Dei gratia, door góds genade.
D. J. U. — Doctor .juris utdusque , doctor in de
heide regten. ji-^r ^ ' -
D. 1. — dicto loco, ter gemelde, plaats-. -U"
D. M. — Doctor Medicinae, doctor in de genees-
kunde.
D. The. — Doctor Theologiae, doctor in de god-
geleerdheid. ''
D. S. — Dal segno, yan het teeken.
D. O. M. — Deo opdmo maximo, aan den of
met den hoogfttn God.
E. en Eg. — Ergo, gevolgelijk, derhalve.
E. C — exempli causa, of E. G. •r- exempli
gratia, bij voorbeeldt ■
Ex off. — Ex. officio, ambtshalve.
Etc, — et cetera, en zoo voorts.
Fee. — Fecit, hij heeft het gemaakt.
Fo. Ro. — Folip recto; opde eerfle, v»orfte of regter
bladzijde.
Fo. Vo. Folio verso, op de andere, linker of
keerzijde.
Gl. M. of Glor. Mem. — Gloriosa memoria,
roemrijker gedachtenis.
H. A. — Hoe anno,:*« dit jaar.
H. e. — Hoe est, dit is of beduidt.
H. 1. — Hoe loco, te dezer plaats.
H.L. Q. C. — Horalocoque consueto, tergeytoner
tijd en plaats. T 3