Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. ' 33$)
AcJ. — Aedes, de kerk.
AftdiL — Aedilis, bouwheer.
A. F. — Aiini fiituri, yan het toekomende, naast'
yolgende jaar.
A. M. — Anno Mundi, in het jaar der wereld,
of na de fchepping-, desgelijks Artium magister
meesier in de {vrije) kunjlen.
An. cn Anon. — Anonimus, een ongenoemde.
A. O. C. — Ab orbe condito, van of fcdert de
fchepping der wereld.
A. O. R. — Anno orbis redemti, in het jaar der
wereldverlüsjing.
A. P. of h. Pr. — Anni presentis, van het tegen-
■ woordige jaar.
A. Prae. of praet. — Anni praecedentis oAprae-
teriti, van het vorige jaar.
Apoc. en Apocal. — Apocalypsis, de openbaring
(jan Johannes).
A. R. S. — Anno Reparatae (recuperatae o/res-
tauratae) Salutis , in het jaar der herkregene
zaligheid.
Art. — Articuius, artikel, afdeeling. Artt. —
Articuli, afdecUngen.
A. S. R. — Anno Salutus reparatae, zie A. R. S.
A. U. C. — Anno urbis conditae, in het jaar
der (of na) de bouwing der jlad {Rome),
A. U. S". — Actum ut supra, gedaan als boven op
denzelfden dag,
B.C. D. —BonocumDeo, met den goeden God, dat
is, met Gods genade, T 2