Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
290
HANDLEIDING tot den
Eerfte hoofdftuk. — Inleiding. — Voorrede. —
Bepalingen.
2. Als verkoningsteeken bij fommige gebruike-
lijke verkortingen, b. v. U. Hoog h. voor Uwe
Hoogheid. — Z. K. H. of H. K. H. voor Zijne
of Hare Keizerlijke of Koninklijke Hoogheid. —
Z. M. of H. M. voor Zijne of Hare Majefteit. —
II. H. M. M. voor Hunn^ Majefteiten. — Z. Exc.
^voor Zijne Excellentie. — U. Exc. enz. Zoo
ook Will. —Hendr., voor Willem. — Hendrik. —
Rom. 1. VS 2o. — Wagenaar Vad. Gefch. D. 6,
bl. 57.
Aangezien nu vele dier verkortingen, van la-
tijnscbe woorden gemaakt zijnde, in onze taal, als
ware het, zeker burgerregt hebben bekomen, zoo
laten wij de voornaamfte alhier volgen.
t. Lijst van uithecmschc verkortingen, \relke
in nederlandsche schriften voorkomen.
A». — Anno , in het jaar, in den ja^e.
A. B. — Aurea Bulla, de gouden bulle.
Ac. — Academia , de akademie , universiteit.
A. C. — Anni Currentis of anno currente, van
qf in het hopende jaar.
A. Chr. — Ante Christum, voor Christus.
A. D. — Anno Domini, in het jaar onzes Heeren.
Add. — Adde of addatur, voeg bij, of er worde
bijgevoegd.
Ad Mand. — Ad mandatum, op bevel.
A. E. Archi Episcopus, aartsbisfchop.