Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCMExN STIJL. 285
c.) ij is onbaatzuchtig; (Derde onderdeel.)
a. Zij laat niet leeren, om daardoor \
te schitteren of te winnen; > Alinderdeclen.
h, maar om de wetenschap zelve. j
d. Z rj volhardt; (Vierde onderdeel.)
a. Zij laat zich door geene zwa-
Minderdcelen.
rigïieid afschrikken ;
b» zij gelooft nooit, reeds aan de
eindpaal te zijn.
2. Zij beloont zich zelve. (Tweede hooTddeel.)
a.) Z ij bevordert de eigene volmaking;
(P. onderdeel.)
ö. Want zij schenkt de hoogstmoge-
Irjke ontwikkeling van allen aan-
leg ; . Minderdeelen.
5. en het m^est juiste gevotl van
kracht.
\
b.) Zy doet ons invl 0 9 d v e rk r g ge n in de
h u rge r Irjke maat s c h app g ; (IIo, oudcrdeel«)
a. Zg verschaft ons de achting van j
anderen;
b. zij bezorgt ons invloed in de zaken
van anderen.
Miudordeelcn,
c.) Z doet ons de reinste zielsv r eugde
genieten; (Ille. onderdeel,)
a. Dewijl hare vreugde van geene
uiterlijke toevallen aj hankeVjk is;
h. dew^l deze alle hare zielskrachten
bevredigen.
\
Minderdeelen*
d.) Zij h\ereidt tot eene toekomstige hoO"
ge re werkzaamheid^ voor; (lA^e. onder*
deel.)