Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
284 HANDLEIDIiNG tot ben
oneindig ver .afgelegen eindpaal, die ivii vel na-
deren, maar nooit geheel bereiken kunnen.
6. Het verdeelingsteeken.
% 526, Van het vorige teeken is onderfchei-
den bet verdeelingsteeken, dienende om
de redenecrkimftige verdeeling der denkbeelden in
eene rede aanfchouwelijk te maken. Men gebruikt
h'iertoe letters en getallen.
§ 527. Behalve het voorbeeld, in het I®. D.
dezes werks bl. 34. § 64. voorkomende, kan,
om het gebruik der verdeelingsteekens op te hel-
deren, nog dienen het volgende net voor de ont-
binding :
DE WA51E VLIJT BELOONT ZICH
ZELVE, (lioofdltelling.)
I.) Karakter van de ware vlijt. ^^Eerste hoofd-
deel.)
a.) Zg is doelmatigs (Eerste onderdeel. —• On-
dergeschikt.)
a, JVant iij is het doel der weten- '
schappen zelve bewust;
b. en is zich het doel der weten-
schappen voor het werlel^le le-
ven bewust.
(Aan het onderdeel ondergeschikt , onderling gelijk»
geordend.)
b.) Zg is niet w erl tuigelgls (Tyrecde onder»
deel.)
a. Want zij is niet bloot geheugen-
werk;
b. maar eene zaal van overtuiging
an van «igen nadenken.
Minderdeelen.
Minderdeeleu,