Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
zSo HANDLEIDING ïoï den
geluk. Even herzelfde heeft plaats in fpraakvven-
ding, wanneer namelijk geen hartstogtelyke toon
plaats heeft, en derhalve niet het nitroepteeken maar
het gewone gebruikt moet worden, als: koning,
zie daar uwe vijanden, — Uw woord, mijn heer,
is mij genoeg. Hoe, mijn heer, is het mogelijk,
dat gij die gedachten koestert. Geloof niet, waar-
de vriend, dat ik mij soo ver zou vergeten. Even
ditzelfde is het geval met het aanfpreken in brieven,
als : Mijnheer, — Wel Edele Heer, — Zeer ge-
eerde vriend, — waarin mede geen toon van harts-
togt plaats vindt. — Alleen in het geval, wan-
neer aanfpraak en uitroep vereenigd zijn. Haat
om die reden het uitroepteeken, als: trouweloo-
ze, gij durft u nog vertoonenl — O, mijn zoonl
waarmede zult gij u verontfchuldigenl
3. Het aandachtstcekcn (——).
§ 523. Het aandachtsteeken wordt ge-
bruikt: a.') wanneer de volzinnen zich niet als
oorzaak en gevolgen tot elkander verhouden,
cn niet zoo naauw verwantfchapt tot elkander ge-
dacht kunnen worden , als gelijke en onderge-
fchikte denkbeelden, b. v. de werkzaamheid van
den geest kan door de gezondheid des ligchaams
bevorderd, cn door de ziekte van hetzelve belem-
merd, geftoord en zelfs geheel gefremd worden. —
hizonderheid is het geweld der zinnelijke driften
zoo groot, dat dc ziel door dizelve dikwijh btdten