Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo HANDLEIDING tot ben
worden, in hunne betreklving tot elkander en tot
het denkend onderwerp. In de eerfte betrekking
of die der algemeenheid, kunnen zij ten aanzien
van inhoud en omvang onderfcheiden zyn.
Er kunnen nameliik verfcheidene voorftellingen
in het denkbeeld of onder hetzelve begrepen
zijn. Het denkbeeld huis bevat de kenteekens
mureny deuren, vensters, dak, hout, fteenen
in zich, en dit is de inhoud van het denkbeeld
huis. Hetzelfde denkbeeld huis bevat ook de
voorftellingen lusthuis, y/oonhuis, tuinhuis, zomer-
huis, enz. onder zich, en dit isdeszelfsomvang.
§ ai. Hoe meer voorftellingen een denkbeeld
onder zich bevat, des te grooter is deszelfs
omvang. Onder het denkbeeld dier zijn paar-
den , fchapen, honden, enz. begrepen; onder het
denkbeeld paard zijn de arabifche, engelfche,
fpaanfche, vriefche paarden en meer andere ras-
fen bevat. Het denkbeeld dier heeft alzoo eenen
grooteren omvang dan het denkbeeld paard.
§ 22. Hoe meer kenmerken een denkbeeld in
zich bevat, des te grooter is deszelfs inhoud.
Het denkbeeld boom bevat flechts de kenmerken
v/ortels, flam, takken, enz.; maar het denk-
beeld notenboom bevat, behalve de opgenoemde
kenteekens, ook nog dezulke in zich, welke
denzelven van alle overige vruchtboomen onder-
fcheiden.
S 23. Als men aan een denkbeeld eenige ken-