Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. aS^)
01 — Ach! ~ Helaas! — IVee! Foei! enz.
Wanneer echter het tusfchenwerpfel ter Inleiding
in een voorftel dient, of de hartstogt door het
geheele voorftel verfpreid is, zoo bekomt dit
laatfte het uitroepteeken, maar het tusfchenwerp-
fel zelf alleen een komma achter zich, b. v.
ach, -welk een ongeluk! O, hoe gaarn vil ik het
vergeten !
c.) Hei uitroepteeken wordt geplaatst na voor-
ftellen , die eenen wensch bevatten, als: dat gij
toch uwe ligtzinnigheid beteugeldet! Na eene ge-
lofte, als: ik zweer het u bij al wat heilig is!
Na eene verwondering, als; welk een heerlijke
dag! Na een bevel of aanmaning, als: word
wijs! — Ga, booswicht! — tVeg met den ellen-
digen ! — Overigens in voorftellen, welke affchuw,
verbazing, angst, verlegenheid, enz. uitdrukken,
en na alle woorden, die met hevigheid uitge-
fprokcn worden, als: vuur! — Marsch! ^
Help! —
d.) Het uitroepteeken wordt eerst aan het flot
des volzins geplaatst, wanneer in denzelven de
hoofdgedachte, welke den uitroep bevat, door
de enkele denkbeelden voortgezet wordt, alsi
hoe fchoon waren niet, riep hij getroffen uit, de
dagen mijner jeugd, hoe vlogen zij aan de hand
der onfchuld en der deugd daar heen !
c.) Indien het gevoel niet fterk is, zoo is dit
teeken niet noodig, als: ik heb, helaas , geen
S 4