Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
24S HANDLEIDING TOT den
de ondcrgefchiktc altud; zijnde het voegwoord
in een voordel altijd h=t kenmerk van onderge-
fchiktheid.
Eerfte voorbeeld.
f Deze anrde is de fchouwplaats der 'werk'
\ zaamhdd van redelijke vlezen s.
gcor-( redelijke -wezens hebben eene bejlem-
fning voor de eemngheid.
Nu kan men uit beide te gelijk het befluit trek-
ken: me alzoo zijne bejlemming voor de eemng-
heid nader tH komen , die zij op aarde doelmatig
•werkzaam.
Tweede voorbeeld.
f Onder alle betrekkingen van den menseh
gellM op de aarde, zijn de betrekkingen van
geor-/ liefde en vriendCchap de s^enoegelijkße.
dcnd. Het is het aandeel van fchoone zielen,
dat zij elkander verßaan cn vertrouwen.
Uit beide kan liet befluit opgemaakt worden:
weze«i derhalve, die elkander verßaan en vertrou-
wen, genieten de zuiverße vreugde, welke aard'
fche betrekkingen kunnen verfchafen.
c.) Het punt mag niet, door te yer gedrevene
kunstige bearbeiding van den afgebrekenen
fchrijfftijl (ftyle coupé), zonder noodzakelijk-
heid vermenigvuldigd worden, b. v. hij kwam
tc huis. Hij zette zich aan tafel. Hij at. Hij