Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
272 HANDLEIDING tot den
gende voorftel bljna geheel als een betrek-
k e 1 ij k nazindeel befchouu^d kan warden, als:
72itts ßoot gewoonlijk meer, dan de befchimping\
zij belcedip y dewijl men niet gaarne zijne zwak-
heden openbaar ziet gemaakt. De mensch kan
alles wat hij wil^ geene zwarigheden zijn hem
zoo groot, dat hij niet in ßaat z,oude zijn de-
zelve te overwinnen,
3. liet dubbele punt (colon) (:).
§ 519. Het dubbele punt, eene eenigzins
grootere rust in het lezen aanwijzende dan die
van het kommapunt, wordt gebruikt:
men een hoofdvoorftel aankondigt, als; het
onderwerp onzer overdenking zij \ dat de
deugd oneindig beloant. Wij willen de
vraag oplosfèn: in hoe verre in eenen ftaat
de kunsten tot deszelfs bloei bij d r ag en.
Wanneer itien de rede van eenen anderen
bijbrengt, als: God fprak: daar zij licht.
Hij zeide: wij zijn ten hoogfte ongeluk-
kig.
c.) Wanneer in langere volzinnen verfcheidene
voorzindeelen voor het nazindeel ftaan of omge-
keerd, en alzoo de enkele voor- of nazindeelen
door een kommapunt moeten van elkander ge-
fcheiden worden, plaatst men tusfchen het za-
mengeftelde voor- en nazindeel een dubbele
punt 5 als: wanneer God geweld fchijnt tt oefe-t^