Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEPvLANDSCHEN STIJL. 29
met betrekking tot derzelver ftof en vorm. De
ftof der denkbeelden is derzelver voorwerp, de
vorm is de wijze, waarop de denkbeelden ons be-
kend zijn en betreft voornamelijk derzelver oor-
fprong, algemeenheid en volkomenheid. De ftof
der denkbeelden is buiten ons , maar de vorm in
ons zeiven gelegen.
2. Voorwerp der denkbeelden.
5 18. Het voorwerp van een denkbeeld is
alles, wat hetzelve voorftclt. Dit is of zelfftan-
digheid, dat is, iets dat op zich zelve beftaat,
als: huis, ziel, enz., of èene hoedanigheid,
dat is, eene eigenfchap der zelfftandigheid, als:
'groot, dapper , enz.
3. Denkbeelden der ervaring en
zuivere denkbeelden.
§19. Ziet men op den oorfprong der denk-
beelden, ?oo verdeelt men dezelve in denkbeel»
den der ervaring (empirifche) en zuivere
denkbeelden. De eerfte zijn denkbeelden van za-
ken , welke door de zintuigen kunnen waargeno-
men worden, b. v. huis, groen; de laatfte zijn
dezujke, welke niet door de zintuigen wor^
den waargenomen, b. v. god, onflerfelijkheid,
jioodlot, enz. : , .-■
4. Inhoud en omvang der denkbeelden. *
S 20. De denkbeelden kunnen Ook befchouvvd
A 5