Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. aS^)
b.) Wanneer een voorzindeel tot verfchei-
dene nazindeelen behoort, of verfcheidene
voorzindeelen tot een nazindeel; zoo plaatst
men tusfchen de zamenftellende deelen van het
voor- en nazindeel een kommapunt, en tusfchen
het geheele voor- en nazindeel een dubbele punt.
Alleen de beide laatfte leden van het nazindeel
worden fomtijds door en verbonden, en dan ftaat
voor en geen kommapunt, maar volgens den
regel eene komma.
Voorbeeld van twee of meer voor- en eeii
nazindeel: wanneer gij uwe bejiemming duide-
lijli inziet-, wanneer gij aan dezelve genoeg-
zaam beantwoordt \ zoo liunt gij ook gerust de
donkere toekomst, die over uw lot bejlisfen zal, te
gemoet treden.
Voorbeelden van een voorzindeel cn twee of
meer nazindeelen: ik fpoor u tot vlijt aan: want
vlijtig te zijn is uw pUgt; verder wordt gij door
vlijt een befehaafd en bruikbaar menseh ; einde-
lijk wordt gij ook eens om uwe vlijt beloond. —
Het is het doel eener algemeene veredeling, naar
hetwelk alles Jlreeft: daarom gaf ons de Voor-
zienigheid zoo veel aanleg tot het goede; da ar-
0 m fehonk zij der natuur zoo vele bekoorlijkheden ;
daarom wekte zij door menigvuldige middelen de
rede uit hare fluimering, en daarom gaan wij
eens in eene betere orde der dingen over.
c.) Zoodra verfcheidene bijzondere, en onder-