Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
288 handleiding tot den
even zoo zeker moet ook, ten einde deze on-
derlinge redeneerkimdige betrekking der denk-
beelden en voordellen aanrchoinvelljk te maken,
een bepaald teeken gebruikt worden, om, bij het
eerfie gezigt, door dit teeken op de hoogere rede-
neerkundige waarde van het volgende voorftel
opmerkzaam gemaakt te worden. Het komma-
punt dient hiertoe, houdi het midden tusfchen
. cle komma en het dubbele punt, en wijst eene
eenigzins grootere rust in het lezen aan dan de
k O m m a.
S 518. Dit teeken ftaat: tusfchen voor-
en nazindeelen, het zij deze laatfte vol-
ftrekt of b e t r e k k e 1 ij k zijn. Staat nu eenmaal
redeneerkundig vast, wat voor- en nazindeel
is; zoo is ook het gebruik van het kommapunt
beflist, de voorftellen mogen dan lang of kort zijn.
Voorbeelden van volftrekte nazindeelen: hoe-
meer de opmerkzaamheid yan onzen geest wordt
opgewekt; destetneer wordt het voor ons behoef-
te in den inhoud onzer voorftellingen in te drin-
gen. Hoewel ik het u vergeven hebbe ; zoo beding
ik echter, dat gij den misflag niet weder begaat.
Of gij betaalt mij; of ik klaag u aan. Voor-
beelden van betrekkelijke nazindeelen; ik heb
u ten volle vergiffenis gefchonken; maar ik ver-
wacht ook, dat gij u verbeteren zult. Bit boek
moest gij mij fchenken; want ik kan het beter
gebruiken da7igij. Hij was mijvriend; daarom
^ vergeef ik hem zijne misßagen.