Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. aS^)
2. Het kommapunt (femicolon) (;).
§ 517. Zoo zeker volgens de redeneerkunde
achtervolgende voorftellen, b. v. hij
fpreekt yan de aarde^ die mj bewonen^ van ei-
genlijke naz inde elen, met betrekking tot de
hoogere beteekenis en waarde der laatfte, onder-
fcheiden worden, en zoo zeker ieder deze onder-
linge betrekking der verfchillende voorftellen
naauwkeurig in de uitfpraak in acht neemt;
zelve met het zelfstandig naamwoord, of wel het bijv. naam-
■woord, dat het zelfstandig naamw. onmiddellijk voorafgaat, met
dit laatste tot een denkbeeld vereenigd worden; terwijl dan,
in het laatste geval, de voorgaande bijv. naamwoorden aan
dit zamengesteld begrip toegevoegd worden. In het eerste
geval zoude men dan geene komma behooren te plaatsen, als :
nieuwe hollandsche haring, om te beteekenen nieuwe
en wel hollandsche (geene zweedsche, deensche) ha-
ring ; terwijl in het laatste geval eene komma zou gevorderd
worden, b. v. nieuwe ^ hollandsche haring^ om uit te druk-
ken: nieuwe^ in tegenstelling van oude hollandsche ha-
ring, In het laatste geval heeft nieuwe , in het eerste hol-
landsche bij de mondelinge voordragt den klemtoon. Dan
bij deze laatste is dit onderscheid, benevens zoo vele andere
dingen , gemakkelijk door den verschillenden toon der stem
uit te drukken ; maar bij de schriftelijke voordragt, zijn wij
van oordeel, vorderen de regels der duidelijkheid, dat men
dit en soortgelijk onderscheid, door omschrijving of ander-
zins , op eene minder dubbelzinnige wijs uitdrukke. Men zal
dus altijd , volgens den bovenstaanden regel, tusschen de bij-
Toegelijke naamwoorden eene komma plaatsen , als: nieuwe y
hollandsche haring.