Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page

266 handleiding tot den
met hem wilde •wandelen. Het is hem bekend, of
wij zullen Jlagen. Gelijk eene bloem verwelkt
het, geliik het kaf verftuift het. Wij leven in
eene wereld, waarin noch toeval, noch blinde
noodzakelijkheid beftaat. Wij moeten 0 f eene be-
ftemming hebben, of wij zijn raadfelachtige fchep-
fels. Nog heb ik gCenen brief ontvangen, nog
heb ik geen geld hekomen. Hij heeft mij verzocht,
om mij overeenkomftig den wil mijner ouders te
gedragen. Ik leer deze wetenfchap, om er in
het vervolg voordeel van te trekken. Ik wilde u
bezoeken, maar trof u niet te huis.
ƒ.) Wanneer eenig voegwoord verzwegen
wordt, zoo plaatst men de teekens als of dit
woord er werkelijk ftond, b. v. als hij komt,
{dan) zal ik het hem z-ggen. Wie de deugd
bemint, {die) zal dit niet doen. Ons leven is
{gelijk of al^ een damp. Voor verklaarde
voorftellen flaat eene komma, als: hij raadde
mij, dat ik vertrekken zoude. Uw broeder zeide
mij, dat gij naar Leijdcn waart gegaan. Ont-
breken echter deze bepalingen bij de onbepaalde
wijze, zoo vervalt de komma, als: hij beval mij
te zwijgen
(*) Sommigen -willen nog een tlein onderscheid van nit-
drukliing, door het plaatsen van dc komma, aanduiden ; -wan-
neer namelijk verscheidene eigenschappen aan eene zelfstan-
digheid toegevoegd worden, b. v. nieuwe, holland-
s e he haring. In dit geval kan iedere eigenschap op zich