Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
26o handleiding tot öen
L Schcit tekens-
§ 514. Her beginfel, waaruit de regels voor
de plaatfnig der fcheiteekens dienen verklaard te
worden, is de redeneerkunftige vcrdeeling der
volzinnen. Naar aanleiding van het te voren
behandelde zamenftel der volzinnen, zullen wij
handelen: i. over de komma;' 2. over het
kommapunt; 3. over het dubbelepunt ea
4. over het punt.
I. De komma (,).
§ 515. De komma worde gebruikt om de
kleinere leden der volzinnen, welke niet onmid-
dellijk verbonden zijn, te onderfcheiden, en dient
dere nolite timere ^ honum est', si omnes consentiunt ^ ego
non dissentio — hetwelk beteekcnt: wilt niet vreezen den
koning te doodeng zoo allen er in toestemmen, stem ik
er niet tegen. Dit werd zonder sclieiteekens door Farfaix
onder het doodvonnis van Karei I geplaatst, om naar bevind
van zaken 1« kunnan uitgelegd worden. Het volgende beval
zeker abt voor zijne abtdij te plaatsen; porta patens estOy
nulli claudatur honesto — beteekenende: deze deur zij ge-
opend , en worde voor geen eerlijk man gesloten» Bij ver-
jjissing plaatste de werkman de comma verkeerd en rette :
porta patens esto nullij claudatur honesto — beteekencn-
de : deze deur zij voor niemand open^ en gesloten voor
een eerlijk man. Van xoo veel belang is de zinscheiding-
zelfs zijn er somtijds door eene verkeerde zinscheiding regts-
gedingen ontstaan, welke het verlies van een regtmatig ver-
mogen ten gevolge hadden.