Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 HANDLEIDING tot den
EERSTE AFDEELING,
de denkbeelden.
1. Aard d&r denkbeelden.
§ 15. -Door uitwendige zintuigelijke aan^
fchouwing, verlcrggen wij kennis van de tegen-
woordigheid der voorwerpen buiten ons in tijd en
Tuimte. Deze zintuigelijke aanfchouwing wordt ver-
fchaft door de zintuigen, welke zekere indrulcken
van de voorwerpen ontvangen en dezelve verder
'voortplanten. Wij hebben door den inwendigen zin
"bewustheid van deze indrukken, alsmede van de
'Indrukken der veranderingen, welke in ons zeiven
plaats hebben, en dit noemt men voorftellingi
gewaarwording. Wanneer'ons denkvermogen
^e'afzonderlijke gewaarwordingen van enkele deelen
tot een geheel vereenigt, ohtftaat datgene, wat wij
denkbeeld noemen. -Zoo bekomen wij b. v. het
tienkbeeld, van boom, als wij de bijzondere voor-
aftellingen van wortels, ftam, takken, bladen enz.
"tot eene voorftelling .verbinden.
• §16. Wanneer ons denkvermogen aldus werk-
zaam is om denkbeelden van zaken te fcheppen,
'dan noemt men hetzelve verftand, in eenen be-
perkten zin. Het verftand kweekt derhalve be-
grippen aan, terwijl het door de zintuigelijke aan-
fchouwing de enkele kenteekenen aan een voor-
werp waarneemt en in eene voorstelling verbindt.
S 17. Men kan de denkbeelden befchouweii